Avís Legal

Utilitzem cookies per a facilitar la navegació per la web. Si continues navegant considerem que acceptes l'ús de cookies. Més informació.

close

back

Notícies

Notícies
8 punts a tenir en compte en una estratègia de continguts per a digital signage

8 punts a tenir en compte en una estratègia de continguts per a digital signage

Invertir en digital signage sense una estratègia de continguts ben definida pot ser una inversió no ben executada. L'estratègia de continguts no és només decidir quins vídeos o imatges mostrar en una pantalla, sinó anar més enllà. Entendre el llenguatge de comunicació i saber transmetre-ho amb continguts de qualitat i missatges personalitzats. Per això cal conèixer quins són els nostres objectius a mitjà i llarg termini, a qui ens dirigim, i poder mesurar l'impacte del nostre missatge. I sobretot, tenir molt clar qui gestionarà i com es gestionarà aquest contingut.

A continuació explicarem els punts importants a tenir en compte en el moment de plantejar-se l'estratègia de continguts en un projecte de cartelleria digital.

  1. Definir els objectius. No només és important durant l'estratègia, sinó que també ho és abans d'iniciar el projecte. Concretar l'objectiu de determinar diferents aspectes com el tipus de display (pantalla), l'orientació, la ubicació i amb això la lluminositat, i finalment la integració en l'espai. No és el mateix informar, vendre més o entretenir. Cal tenir clar l'objectiu perquè determinarà tota l'estratègia de continguts a seguir.

  2. Identificar el target o públic objectiu. A qui ens dirigim? Gent gran que necessita molt temps de lectura o joves que no tenen temps de llegir? Per exemple, en aparador, si venem joguines sabem que el nostre target són els pares, però qui es fixarà en el producte seran probablement els fills. En aquest sentit cal saber què interessa més: tenir un preu atractiu molt gran, o mostrar la joguina com a element principal. Segurament la joguina o fins i tot l'anunci seran més impactants i tindran un major reclam per a un nen.

  3. Què i com. Qualitat, quantitat i mida. És tan important el què diem que el com. Transmetre un missatge curt, clar i concís. Pensar en on i a quina distància es visualitzarà el missatge, ens ajudarà a entendre quina mida de lletra serà suficient i com d'extens ha de ser el missatge. Per exemple, en un aparador ens interessaran frases curtes amb lletres grans perquè puguin visualitzar-se des de més de 5 metres de distància. Entendre la magnitud de la pantalla i la necessitat d'adaptar el contingut al format (vertical / horitzontal) així com a la resolució correcta. Doncs un vídeo per xarxes socials no sempre funciona en digital signage.

  4. Durada i "call to action". Algú que no vegi el contingut des del principi ha de poder-lo entendre sempre. En llocs amb baixos temps d'atenció es requereixen call to action ràpids. Però en canvi en àrees amb alts temps d'atenció, com les sales d'espera, es necessitaran continguts més llargs i més informatius. La durada total del bloc de continguts ha de ser raonable al temps d'exposició de l'usuari al contingut, a la renovació de l'audiència i al moment social.

  5. Personalització i segmentació. Contingut personalitzat és molt important però també ho és tenir en compte el moment del dia en què es llançaran els missatges, no és el mateix l'afluència entre setmana que en cap de setmana. En moments d'alt trànsit ens interessen continguts més directes i concisos. Per la qual cosa, una plataforma de gestió de continguts que ens permeti -d'una manera fàcil- programar els continguts segons la segmentació que ens interessi, és l'èxit que l'estratègia de continguts funciona.

  6. Com i qui gestionarà el contingut. Cal escollir un software que simplement ens permeti reproduir els continguts d'una manera fàcil i ràpida. Un cop feta la planificació del contingut és important assignar un responsable de l'actualització del contingut. El departament de màrqueting de la marca sol responsabilitzar-se. Però en el cas que aquest no pugui, és important saber que hi ha empreses com Waapiti, que ofereixen el servei de gestió per a l'actualització de continguts a través de la seva pròpia plataforma. Waapiti Manager és una plataforma basada en web, gestionable des de qualsevol ordinador, navegador i dispositiu mòbil.

  7. Recollida i anàlisi de dades. Imprescindible mesurar les campanyes per conèixer la seva eficàcia. En digital signage es poden mesurar diferents dades des de les més bàsiques com el nombre de vegades que s'ha emès cada contingut en un temps concret, o dades més enriquides com qui ha mirat què i durant quant de temps. A més, tota aquesta informació creuada amb dades de venda permet mesurar realment l'eficàcia de l'estratègia. Es diu que en digital signage cal "monitoritzar, mesurar i millorar". Doncs un contingut ben fet pot generar engagement, però només un contingut molt ben treballat arriba a influenciar en la decisió de compra.

  8. Manteniment. Aquest punt potser sembli que no tingui res a veure amb la nostra estratègia de continguts, i generi dubtes. Necessito realment un manteniment de la pantalla? Aquest és un aspecte poc rellevant fins que el client es troba amb una pantalla en negre o necessita retirar un vídeo immediatament i l'equip reproductor de continguts ha perdut la connexió a Internet. Aquí és quan salten totes les alarmes. Un departament d'assistència tècnica monitoritza contínuament els equips i s'anticipa a qualsevol problema. Tot i això, cal saber que la tecnologia és imprevisible i no es pot garantir al 100% que no passi res. Però si que garanteix seguretat en el sentit que hi ha un equip d'especialistes al darrere, disponible 14/7, que resoldrà el problema ràpidament -segons el SLA (acord de nivell de servei) pactat amb el client.

to Top